Sự Kiện Đền Đáp Ân Sư Nhân Ngày 20 Tháng 11

Sự Kiện Đền Đáp Ân Sư Nhân Ngày 20 Tháng 11 - Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Thời Gian: Kéo dài từ ngày 10/11 đến hết ngày: 25/11/2018

Đối Tượng: Tất cả nhân sĩ tại máy chủ Giang Tân Thôn

NPC Liên Quân : Sử Thi Nhân - Có mặt ở gần Trung Tâm Thất Đại Thành ThịVật phẩm liên quan

Túi Quà Tri Ân - Rơi ra từ cáp bản đồ luyện công 70 - 80 - 90

Bút Mực - Nhận được khi mở Túi Quà Tri Ân

Lọ Mực - Nhận được khi mở Túi Quà Tri Ân

Cuốn Sách - Nhận được khi mở Túi Quà Tri Ân

Hoa Tri Ân - Mua ở Kỳ Trân Các - 5xu 1 cái

Túi Hoa Tri Ân
Mua ở Kỳ Trân Các - 250xu mở ra bên trong có chưa 50 Hoa Tri Ân


Công thức ép


Sách Cấp 1 (Sử dụng được 300.000 kinh nghiệm - Sử dụng tối đa 300 cuốn)
Công Thức = 2 Bút Mực + 2 Lọ Mực + 2 Cuốn Sách

Sách Cấp 2 (Sử dụng được 500.000 kinh nghiệm - Sử dụng tối đa 300 cuốn)
Công Thức = 2 Bút Mực + 2 Lọ Mực + 2 Cuốn Sách + 3000 lượng bạc

Sách Cấp 3 (Sử dụng được 1.000.000 kinh nghiệm và nhiều Vật Phẩm Quý Giá - Sử dụng tối đa 999 cuốn)
Công Thức = 2 Bút Mực + 2 Lọ Mực + 2 Cuốn Sách + 1 Hoa Tri Ân + 5000 lượng bạc

Phần thưởng khi sử dụng 999 cái Sách Cấp 3 sẽ nhận được 1 Thần Mã Bôn Tiêu 15 ngày không khóa