Ra Mắt Tính Năng Tinh Luyện Trang Bị Hoàng Kim

Trang bị Hoàng kim – giấc mơ của toàn thể nhân sĩ võ lâm, khi đã chọn cho mình con đường phiêu bạt giang hồ, trau dồi võ học.
Tuy nhiên, bảo vật vốn không nhiều, tính cho đến thời điểm hiện nay, số nhân sĩ may mắn được sở hữu những bộ Trang bị Hoàng kim Môn phái, hay những bộ Định quốc, An bang có tính năng vượt trội trên toàn cõi võ lâm, chỉ chiếm một phần rất nhỏ.
Hãy trổ tài nghiên cứu những đồ phổ tinh luyện Trang bị Hoàng kim, thử vận may, sự khéo léo, để trở thành một trong những hiệp khách đầu tiên sở hữu Những Trang bị Hoàng kim ưu việt độc nhất võ lâm!

NPC Liên Quân : Hoa Sơn Lão Tẩu - Hoa Sơn Tuyệt Đỉnh 327/219Công Thức Ép Trang Bị An Bang

An bang băng tinh thạch hạng liên
Công Thức Ghép : 10 Mảnh trang bị hoàng kim - Dây chuyền + 1 Thần bí Khoáng Thạch + 5 Tinh Luyện Thạch

An bang cúc hoa thạch chỉ hoàn
Công Thức Ghép : 5 Mảnh trang bị hoàng kim - Thượng giới + 1 Thần bí Khoáng Thạch + 5 Tinh Luyện Thạch

An bang kê huyết thạch giới chỉ
Công Thức Ghép : 5 Mảnh trang bị hoàng kim - Hạ giới + 1 Thần bí Khoáng Thạch + 5 Tinh Luyện Thạch

An bang điền hoàng thạch ngọc bội
Công Thức Ghép : 5 Mảnh trang bị hoàng kim - Ngọc bội + 1 Thần bí Khoáng Thạch + 5 Tinh Luyện Thạch

Công Thức Ép Trang Bị Định Quốc

Định Quốc Thanh Sa Trường Sam
Công Thức Ghép : 5 Mảnh trang bị hoàng kim - Y phục + 1 Thần bí Khoáng Thạch + 5 Tinh Luyện Thạch

Định Quốc Ô Sa Phát Quán
Công Thức Ghép : 5 Mảnh trang bị hoàng kim - Nón + 1 Thần bí Khoáng Thạch + 5 Tinh Luyện Thạch

Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa
Công Thức Ghép : 3 Mảnh trang bị hoàng kim - Hài + 1 Thần bí Khoáng Thạch + 5 Tinh Luyện Thạch

Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển
Công Thức Ghép : 3 Mảnh trang bị hoàng kim - Bao tay + 1 Thần bí Khoáng Thạch + 5 Tinh Luyện Thạch

Định Quốc Ngân Tàm Yêu Đái
Công Thức Ghép : 3 Mảnh trang bị hoàng kim - Yêu đái + 1 Thần bí Khoáng Thạch + 5 Tinh Luyện Thạch

Công Thức Ép Trang Bị Hiệp Cốt

Hiệp Cốt Thiết Huyết Sam
Công Thức Ghép : 3 Mảnh trang bị hoàng kim - Y phục + 5 Tinh Luyện Thạch

Hiệp Cốt Đa Tình Hoàn
Công Thức Ghép : 2 Mảnh trang bị hoàng kim - Dây chuyền + 2 Tinh Luyện Thạch

Hiệp Cốt Đan Tâm Giới
Công Thức Ghép : 2 Mảnh trang bị hoàng kim - Thượng giới + 2 Tinh Luyện Thạch

Hiệp Cốt Tình ý Kết
Công Thức Ghép : 3 Mảnh trang bị hoàng kim - Ngọc bội + 5 Tinh Luyện Thạch

Công Thức Ép Trang Bị Nhu Tình

Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường
Công Thức Ghép : 3 Mảnh trang bị hoàng kim - Y phục + 5 Tinh Luyện Thạch

Nhu Tình Thục Nữ Hạng Liên
Công Thức Ghép : 2 Mảnh trang bị hoàng kim - Dây chuyền + 2 Tinh Luyện Thạch

Nhu Tình Phụng Nghi Giới Chỉ
Công Thức Ghép : 2 Mảnh trang bị hoàng kim - Hạ giới + 2 Tinh Luyện Thạch

Nhu Tình Tuệ Tâm Ngọc Bội
Công Thức Ghép : 3 Mảnh trang bị hoàng kim - Ngọc bội + 5 Tinh Luyện Thạch


NPC Liên Quân : Hoa Sơn Lão Tẩu - Hoa Sơn Tuyệt Đỉnh 327/219