Bảo Trì Định Kỳ 6h30 sáng hằng ngày

Thời gian bảo trì định kỳ là 6h30 sáng hằng ngày mong quý vị nhân sĩ cập nhật thời gian bảo trì định kỳ để có thể thuận tiện trong việc cày cắm .